Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/72/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie : przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów do Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego.