W dniu 11 marca 2020 roku /środa/ o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi  na działalność Burmistrza Ćmielowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

6. Zamknięcie obrad Sesji.