Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 125/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: utrzymania przejezdności ulic, dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Ćmielów w okresie zimowym 2002/2021