ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Ćmielów