Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości gminnych w roku 2015.