Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 188/2005 z dnia 15.11.2005r. w sprawie: przyjęcia projektu Budżetu na 2006 rok.