Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2003 z dnia 27.08.2003r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Ćmielowa z dnia 29 listopada 2002r. dotyczącego powierzenia prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta i Gminy Ćmielów.