Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów na rok szkolny 2020/2020