Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 66/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracownika do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Ćmielowa.