Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 104/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Ćmielów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy. - zastrzeżone.