Informacja dot. wniosku z dnia 22.06.2021 r. o przeprowadzenie rozprawy admininistracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich "Ruda Kościelna".