Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów, którego integralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ćmielów".