Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 75/2004 z dnia 21.04.2004r. w sprawie: powierzenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie prowadzenia w imieniu Burmistrza Ćmielowa spraw z zakresu postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wynikających z ustawy o pomocy społecznej.