Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 16/2015 z dnia 09 marca 2015r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.