Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 22/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.