Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2015 z dnia 07 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w 2015r.