Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVIII/236/2006 z dnia 28 września 2006r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów.