1. Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Terenu Sołectwa Ruda Kościelna zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr. VI/30/2003 z dnia 13 marca 2003r. opublikowany w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 80 poz.837 z dnia 25 kwietnia 2003r.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Eksploatacji Złoża Piasku w Miejscowości Borownia zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/128/2004 z dnia 14 grudnia 2004r.  opublikowaną w D. U Województwa Świętokrzyskiego Nr 43, poz. 584
3. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Piaski Brzóstowskie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/177/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 261 poz. 3211 z dnia 17 listopada 2005r.
- ze zmianami:
• I Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/277/2009 z dnia 04 listopada 2009r opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 65 poz. 3273  z dnia 19 lutego 2010r
• Zmiana Uchwały Nr XXXVIII/277/2009 z dnia 04 listopada 2009r w sprawie I Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie uchwalona uchwałą Nr XL/307/2009 z dnia 30 grudnia  2009r opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 65 poz. 3288 z dnia 19 lutego 2010r
4. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grójec zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/179/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 261 poz. 3211 z dnia 17 listopada 2005r.
- ze zmianami:
• I  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Grójec
uchwaloną uchwałą Nr  Nr XL/308/2009 z dnia 30 grudnia  2009 r opublikowaną
w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 65 poz. 3292 z dnia 19 lutego 2010r
• II  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Grójec
uchwaloną uchwałą Nr  Nr XIII/76/2015 z dnia 17 września 2015 r opublikowaną
w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 3043 z dnia 28 października 2015r.
5. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVII/178/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego Nr 261 poz. 3210 z dnia 17 listopada 2005r. 
- ze zmianami:
I Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/124/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 1721 z dnia 1 czerwca 2016r.
6. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/194/2012 z dnia 28 grudnia  2012r. opublikowaną w D.U Województwa Świętokrzyskiego poz. 766 z dnia 7 lutego 2012r.

      7. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie nr LIV/310/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. opublikowany w Dz.U. województwa świętokrzyskiego poz. 2831 z dnia 8 sierpnia 2018 r.