Protokół Nr XXVIII/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 28 maja 2020 r.