Interpelacja Nr 36/2020 w sprawie zamontowania kratki przy kanale burzowym zlokalizowanym przy ul. Szydłowieckiej w Ćmielowie.