Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Dostawy „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie”