Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 49/2022 z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.