Ogłoszenie o zamówieniu Usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów"

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f15acecd-642d-11ee- a60c-9ec5599dddc1

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


ocds-148610-f15acecd-642d-11ee-a60c-9ec5599dddc1