Odpowiedź na Interpelacje Nr 74/2023 w sprawie ujęcia w Projekcie Budżetu na 2024 rok wykonania projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 318037T w Piaskach Brzóstowskich,  Nr 77/2023 w sprawie ujęcia w Projekcie Budżetu na 2024 rok wykonania rozbudowy istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego przy drodze gminnej nr 50 w Piaskach Brzóstowskich oraz Nr 78/2023 w sprawie ujęcia w Projekcie Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024 rok wykonania rozbudowy istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego w drodze gminnej nr 120 w Piaskach Brzóstowskich.