Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 135/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.