Uchwała Nr XXVI/172/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowieckim na wspólną realizację przedsięwzięcia polegajacego na zakupieniu samochodu średnio ratowniczo - gasniczego.