Protokół Nr IX/2019 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 11 kwietnia 2019 roku