W sprawie remontu stopnia wodnego na rzece Przepaść w km 2+230